April ne demek

  1. April : nisan

nisan ile ilgili cümleler

  1. Bugün 20 Nisan 2007
    Today is the twentieth of April 2007
  2. Emile Norman 22 nisan 1918 de San Gabriel de doğdu
    Emile Norman was born on April 22, 1918, in San Gabriel
  3. Bu gelecek yıl nisanın birinde
    On april 1st this / next year