Don't mention it, You're welcome ne demek

  1. Don't mention it, You're welcome : Bir şey değil

bir şey değil ile ilgili cümleler

  1. Hayvan, hışımla çekip alır kırbacı efendisinin elinden ve kendi efendisi olmak için kendi kendisini kırbaçlar, bilmez ki bu, efendisinin kırbacına atılmış yeni düğümün yol açtığı bir hayalden başka bir şey değildir
    The animal snatches the whip from its master and whips itself so as to become master, and does not know that all this is only a fantasy caused by a new knot in the master’s whiplash
  2. Bir şey değil
    You're welcome