Drizzle ne demek

  1. drizzle : (yağmur) çiselemek
  2. Drizzle : Çiselemek
  3. drizzle : çisenti