I like working with my hands ne demek

  1. I like working with my hands : Ellerimle çalışmayı seviyorum

ellerimle çalışmayı seviyorum ile ilgili cümleler

  1. Ellerimle çalışmayı seviyorum
    I like working with my hands