Very good! ne demek

 1. Very good! : Çok iyi
 2. Very good! : Tamam

tamam ile ilgili cümleler

 1. tamamıyla farklı bir konu
  a horse of another color
 2. Tamam. Odayı tutyorum.
  That's fine. I'll take it.
 3. harf tamamlama imi
  diacritical mark
 4. tamamlayıcı hizmet
  supplementary service
 5. Tamam mı
  Is that all right