What of it ne demek

  1. What of it : Ne önemi var
  2. What of it : Şaşkınlık belirtir