actuality ne demek

 1. actuality : gerçeklik
 2. actuality : hakikat

hakikat ile ilgili cümleler

 1. hakikat
  reality
 2. Bana göre o hakikaten bilinmez bir şeydir.
  As I view it, that is something which really can't be known.
 3. Bu hakikaten bir saat sonra gitmeli misiniz?
  Must you really go in one hour?
 4. Büyük kutunuzdan aldığı saati size tekrar vermezse hakikati annesine söylemek mecburiyetinde kalacaksınız, değil mi?
  If he doesn't give you back the watch he took out of your big ches, you'll have to tell his mother the truth, won't you?
 5. Hakikaten gitmeli miydiniz?
  Did you really have to go?