aeration drainage ne demek

  1. aeration drainage : havalandırma drenajı