air's ship ne demek

  1. air's ship : hava gemisi