all, everyone ne demek

  1. all, everyone : hepsi

hepsi ile ilgili cümleler

  1. hepsi
    all of them
  2. Evet, çocuklarımın hepsi büyüdü
    Yes, my children are all grown up