antitank weapon ne demek

  1. antitank weapon : tanksavar silah