arabic numeral ne demek

  1. arabic numeral : 1,2,3, vb. sayı, rakam