arid climate ne demek

  1. arid climate : kurak iklim