back surge ne demek

  1. back surge : geri kabarma