ball ne demek

  1. ball : balo
  2. ball : bilye
  3. ball : küre

küre ile ilgili cümleler

  1. Kürek
    Rowing Machine
  2. küresel yer bildirim uydusu
    global positioning satellite