bans sand ne demek

  1. bans sand : dere kenarı kumu