bar ne demek

 1. bar : bar
 2. bar : barroom
 3. bar : night club, bar
 4. bar : saloon
 5. bar : tavern
 6. çubuk : bar

bar ile ilgili cümleler

 1. bir bardak su
  a drink of water
 2. koltukları kabartan başarı
  a feather in ones cap
 3. den itibaren
  as from
 4. kulak kabartmak
  to eavesdrop
 5. bar nerede?
  Where's the bar?