barium chromate ne demek

  1. barium chromate : baryum kromat