be on the point of ne demek

  1. be on the point of : üzere olmak

üzere olmak ile ilgili cümleler

  1. miadı dolmak üzere olmak
    be on one´s last legs
  2. gitmek üzere olmak
    to be on the point of going