bistable amplifier ne demek

  1. bistable amplifier : iki durumlu yükselteç

iki durumlu yükselteç ile ilgili cümleler

  1. iki durumlu yükselteç
    bistable amplifier