black level ne demek

  1. black level : siyah seviyesi