bone tissue ne demek

  1. bone tissue : kemik dokusu