burrow ne demek

  1. burrow : oyuk
  2. burrow : tavşan çukuru