bursting charge ne demek

  1. bursting charge : paralama hakkı