camshaft tube ne demek

  1. camshaft tube : kam mili borusu