capital stock ne demek

  1. capital stock : esas sermaye hisse senedi
  2. capital stock : hisse senedi sermayesi