carpet printing machine ne demek

  1. carpet printing machine : halı basma makinesi