cauliflovver ne demek

  1. cauliflovver : karnabahar