chair rail ne demek

  1. chair rail : sandalyelik