cheekiness ne demek

  1. cheekiness : küstahlık

küstahlık ile ilgili cümleler

  1. büyük bir küstahlıkla
    as bold as brass