chimney effect ne demek

  1. chimney effect : baca etkisi