chlorophenol ne demek

  1. chlorophenol : klorofenol