civil defense ne demek

  1. civil defense : sivil savunma