closed market ne demek

  1. closed market : kapalı piyasa