coaxing, wheedling, pushing, bold ne demek

  1. coaxing, wheedling, pushing, bold : girgin