community television ne demek

  1. community television : kablolu televizyon

kablolu televizyon ile ilgili cümleler

  1. kablolu televizyon
    cable television