complete, finished, ready, just right, true, corre ne demek

 1. complete, finished, ready, just right, true, corre : tamam

tamam ile ilgili cümleler

 1. tamamıyla farklı bir konu
  a horse of another color
 2. Tamam. Odayı tutyorum.
  That's fine. I'll take it.
 3. harf tamamlama imi
  diacritical mark
 4. tamamlayıcı hizmet
  supplementary service
 5. Tamam mı
  Is that all right