cross-eyed, squinting ne demek

  1. cross-eyed, squinting : şaşı

şaşı ile ilgili cümleler

  1. Ama onlar şaşırtıcı olabilir
    But they can be confusing
  2. şaşırtıcı
    eye-opener