decision box ne demek

  1. decision box : karar kutusu