deozonize ne demek

  1. deozonize : ozonsuzlaştırmak