descriptive ne demek

  1. descriptive : tanımlayıcı
  2. descriptive : tasviri