devise ne demek

  1. devise : planlamak
  2. devise : tasarlamak
  3. devise : vasiyet