diphenylamine ne demek

  1. diphenylamine : difenilamin