dishonour ne demek

  1. dishonour : dishonor
  2. dishonour : namusuna leke sürmek