division, partition, distribution, an instrumental ne demek

  1. division, partition, distribution, an instrumental : taksim

taksim ile ilgili cümleler

  1. Bebek'teki Taksim'dekinden daha güzel
    The one in Bebek's nicer than the one in Taksim
  2. Bebek, Taksim'den çok daha uzak
    Bebek's a lot further than Taksim
  3. taksimetre ölçevi
    taxi-cab metric