doleful ne demek

  1. doleful : hüzünlü
  2. doleful : üzgün

üzgün ile ilgili cümleler

  1. üzgün
    unhappy
  2. düzgün olmayan nicemleme
    non uniform quantization
  3. düzgün trafik
    smooth traffic
  4. düzgün sönümlü dağılım
    tapered distribution
  5. düzgün (birbiçimli) nicemleme
    uniform quantization