domestic economy ne demek

  1. domestic economy : ev ekonomisi