drain shaft ne demek

  1. drain shaft : drenaj kuyusu