drainage adit ne demek

  1. drainage adit : drenaj galerisi