drainage basin ne demek

  1. drainage basin : akaçlama havzası
  2. drainage basin : boşaltma havzası